Allergie

Allergie behandelen in de zoutkamer...

Jaarlijks 15 tot 20 behandelingen in de zoutkamer doen je weer opgelucht ademen

Wat is een allergie?


Allergie is een reactie van het menselijk afweersysteem (het immuunsysteem) op stoffen van buitenaf waar het lichaam normaal gesproken niet zou moeten op reageren. De stoffen die bij mensen een reactie kunnen veroorzaken, noemen we allergenen. Bekende allergenen zijn bijvoorbeeld gras- en boompollen (hooikoorts), huisstofmijten, huisdieren en voedsel.


 

Wat zijn allergenen?


Allergenen zijn in principe onschadelijke stoffen die van buiten het lichaam afkomstig zijn. De meeste allergenen bestaan uit eiwitten die gewoon in de natuur voorkomen. Nadat deze stoffen het lichaam zijn binnengekomen (via de neus, de mond en/of de huid) kunnen ze, bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, allergische klachten veroorzaken.


Allergische klachten worden veroorzaakt doordat allergenen het afweersysteem prikkelen (allergene prikkels). In veel gevallen treden de klachten daar op waar het allergeen het lichaam binnen komt. Wanneer nikkel bijvoorbeeld in contact komt met de huid vindt de allergische reactie in de huid plaats. Daarentegen geven pollen van grassen of bomen die het lichaam via de neus binnenkomen klachten zoals niezen en jeuk aan de neus.


Allergische reactie


Er zijn meerdere typen allergische reacties. De allergische reactie die de typische klachten van o.a. hooikoorts veroorzaakt, is een type 1 reactie. Bij deze allergische reactie zijn zogenaamde IgE antilichamen betrokken.


Wanneer men voor het eerst in contact komt met een allergeen, zal het lichaam nog niet reageren, maar wel IgE antilichamen produceren. Dit contact kan overigens al voor de geboorte plaatsvinden. Dit proces heet sensibilisatie. Sensibilisatie is nodig om uiteindelijk tot een allergische reactie te komen. Bij een tweede contact met hetzelfde allergeen herkennen de IgE antilichamen het allergeen en komen direct in actie. Binnen enkele minuten zullen de typische allergische klachten in de neus, ogen, longen en/of huid zich voordoen.


 

Toename van allergie


Allergische aandoeningen vormen steeds meer een wereldwijd gezondheidsprobleem. Het is de meest voorkomende chronische ziekte en het aantal mensen dat hier last van heeft groeit dramatisch, met name bij kinderen is die groei zichtbaar. Een allergie heeft met name een grote invloed op het functioneren van mensen die hier last van hebben. De kwaliteit van het leven wordt negatief beïnvloed door klachten die inbreuk maken op slaap, werk, thuissituatie en het sociaal leven. De gevolgen van allergische aandoeningen zijn niet alleen aanzienlijk voor de persoon in kwestie maar ook voor de hele maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan doktersbezoeken, gemiste school of werkdagen, aanpassingen (saneren) in huis, etc.


Hygiëne en levensstijl


Een factor die een belangrijke rol lijkt te spelen in de ontwikkeling van allergie is de sterk toegenomen hygiëne in onze Westerse samenleving. Als men wordt geboren is het immuunsysteem nog “blanco”. In de loop van de jaren wordt het geactiveerd en opgebouwd. Die prikkeling is tegenwoordig minder aanwezig dan vroeger. Het lijkt er dan ook op dat hoe “schoner” men opgroeit des te groter de kans is op het ontwikkelen van allergie.


Allergie komt in de Westerse wereld ook meer voor dan in ontwikkelingslanden, in steden meer dan op het platteland en vaker in West-Europa dan in het meer vervuilde Oost-Europa. Allergische ziektes komen aantoonbaar minder voor in samenlevingen waar men veel natuurlijk en vers voedsel eet, vergeleken met samenlevingen waar meer bewerkte voedingsmiddelen worden gebruikt.


 

Allergieklachten


Allergie kan zich via verschillende organen uiten. Via de neus, de ogen, de longen en de huid. De meest voorkomende allergische ziektebeelden zijn: allergische rhinitis, allergische conjunctivitis, allergisch astma en eczeem. Daarnaast komt ook bij een kleine groep anafylaxie voor.

 

Gevolgen


Allergie is méér dan lastig, bij patiënten met allergieklachten is niet alleen sprake van een afname van de kwaliteit van leven maar bestaat tegelijkertijd het risico op het ontwikkelen van astmaklachten. Meer dan 40% van de patiënten met allergische klachten heeft ook last van astma.


Afhankelijk van de leeftijd ziet men verschillende uitingsvormen van allergie. Wanneer deze uitingsvormen elkaar opvolgen spreken we van een allergische mars. Bij een baby staat voedselallergie vaak op de voorgrond met maagdarm- en/of huidklachten (eczeem). Bij jonge kinderen is eczeem een belangrijke uitingsvorm van allergie en tussen de 4 en 7 jaar krijgen kinderen vaker last van luchtwegproblemen zoals bijvoorbeeld astma.


Door in een vroeg stadium de oorzaak van allergie aan te pakken kan de ontwikkeling naar allergisch astma en andere allergieën, de allergische mars, gestopt worden.


Bij Zouttherapie kunnen de vervelende klachten in bijna alle gevallen zodanig onderdrukt worden dat er terug sprake is van een  aangename levensstijl.